سومین قرعه کشی ٥٠٠ میلیون تومانی هف هشتاد

خرید کنید

پایان اعتبار

224

شرایط استفاده از رویداد :

  • سومین قرعه کشی ٥٠٠ میلیون تومانی هف هشتاد (برای ٥ نفر)
  • فقط امروز هر خرید شارژ، بسته اینترنت از اپلیکیشن هف هشتاد = ٢٠ شانس
  • برای دانلود اپلیکیشن 780 روی دکمه "مشاهده رویداد" کلیک کنید.