سیم‌ کارت رایگان همراه اول برای سرپرست خانوار

خرید کنید

مدت اعتبار نامشخص

71

شرایط استفاده از پیشنهاد تخفیف :

  • همراه اول به متقاضیان بدون سیم‌کارت وام یک میلیونی، سیم‌کارت اعتباری رایگان می‌دهد.
  • سرپرستان خانوار متقاضی وام یک میلیون تومانی دولت که سیمکارتی به نامشان ثبت نشده، می‌توانند از همراه اول سیم‌کارت رایگان دریافت کنند.