هدیه تولدتان را خودتان انتخاب کنید!

خرید کنید

اعتبار دائمی

480

شرایط استفاده از رویداد :

  • در روز تولدتان کد #۴۱*۱۰* را شماره گیری و یکی از سه هدیه زیر را انتخاب کنید.
  • ۱- یک روز مکالمه رایگان درون شبکه
  • ۲- دو گیگ اینترنت یک روزه رایگان
  • ۳- ۱۲۰ امتیاز باشگاه فیروزه ای