نصب و بالانس تایرهای تراینگل جشنواره البرز

خرید کنید

پایان اعتبار

16

شرایط استفاده از پیشنهاد تخفیف :

  • جشنواره سیار رایگان ویژه نصب تایرهای تراینگل برای ساکنین شهر کرج
  • برای خریداران شهر کرج خدمات نصب و بالانس سیار تایرهای تراینگل را به صورت رایگان و با مراجعه به محل خریدار ارائه می دهد.