جشنواره ایرانسل به مناسب عید غدیر

خرید کنید

پایان اعتبار

132

شرایط استفاده از رویداد :

  • هدیه تماس رایگان عیدانه ایرانسل پیشنهاد ویژه عید غدیر
  • 5 دقیقه مکالمه ایرانسلی، 50 دقیقه بعدی رایگان
  • فعالسازی رایگان با شماره گیری کد دستوری #۲*۱*۴۴۴۴*
  • توجه داشته باشید که صرف‌نظر از تاریخ فعال‌سازی، مهلت استفاده از این طرح تا پایان ۱۸ مرداد می‌باشد.