۱ گیگابایت اینترنت هدیه منتظر شماست

خرید کنید

اعتبار دائمی

536

شرایط استفاده از رویداد :

  • اگر دوست ایرانسلیتان بیش از ۱ ماه از اینترنت همراه استفاده نکرده، شماره‌اش را به ۳۱۳۰ پیامک کنید تا با اولین استفاده او از اینترنت همراه، هر دو ۱ گیگابایت اینترنت رایگان بگیرید.
  • بسته ۱ گیگابایتی تا پایان روزی که در آن فعال شده اعتبار خواهد داشت.