جزیره هوشمند ایرانسل

خرید کنید

اعتبار دائمی

359

شرایط استفاده از رویداد :

  • شما مشترکان ایرانسلی می‌توانید با «جزیره هوشمند ایرانسل» تا ۸۰% تخفیف را در تماس‌های ایرانسلی خود تجربه کنید.
  • محاسبه و اعمال تخفیف مکالمه در این سرویس بر اساس ترافیک شبکه و به صورت هوشمند انجام می‌شود
  • برای عضویت در این سرویس کافیست کد دستوری #۱*۱۳۵* را شماره‌گیری کنید.