غذا با امتیاز یک مزه‌ دیگه داره

خرید کنید

پایان اعتبار

226

شرایط استفاده از رویداد :

  • از چیلیوری با درگاه جیبیت سفارش دهید تا هم امتیاز دریافت کنید و هم درصورت تمایل 20% مبلغ خرید را (بدون سقف تخفیف) با امتیازتان بپردازید.
  • ۳۰۰۰ امتیاز برای هر سفارش از چیلیوری، از ۱۵ تا 20 اسفند 97
  • ۵۰۰۰ امتیاز برای هر سفارش از چیلیوری، از ساعت ۱۱ الی ۱۵ روزهای یکشنبه ١٩ و دوشنبه ٢٠ اسفند 97
  • فراموش نکنید که خریدهای بالای ١۵،٠٠٠ تومان شامل امتیاز ‌خواهند شد.