ناهارِ چهارشنبه‌ها با جیبیت تا ۵۰% تخفیف

خرید کنید

پایان اعتبار

138

شرایط استفاده از پیشنهاد تخفیف :

  • تا سه‌هفته، هر چهارشنبه، از ساعت ۱۲ الی ۱۵ سفارش ناهار از چیلیوری و پرداخت با جیبیت، تخفیف دارد.
  • این‌ بار درصد دقیق تخفیف مشخص نیست، شانس شماست که تعیین می‌کند: از ۲۰% تا ۵۰%!
  • تا سقف تخفیف 10 هزار تومان