50 هزار تومان هدیه سفارش پنجم

خرید کنید

اعتبار دائمی

250

شرایط استفاده از پیشنهاد تخفیف :

  • در سفارش پنجم خود از سایت کالاورد مبلغ 50 هزار تومان هدیه بگیرید.
  • تخفیف‌ها بعد از 7 روز و اتمام سفارش به کیف پول شما اضافه خواهد شد.