جشنواره نوروزی کتابراه با کتاب صوتی رایگان

خرید کنید

پایان اعتبار

68

شرایط استفاده از پیشنهاد تخفیف :

  • در جشنواره نوروزی کتابراه هر روز یک کتاب الکترونیک یا صوتی از یک ناشر با ۱۰۰ درصد تخفیف ارائه می‌شود.
  • باقی کتاب‌های ناشر را می‌توانید تا 50 درصد تخفیف دریافت کنید.