در بازی شانس خانومی این فرصت رو داری که ۱۰ میلیون تومان جایزه ببری

خرید کنید

پایان اعتبار

102

شرایط استفاده از رویداد :

  • اگر شانس‌هات تموم شد، با دعوت کردن دوستات شانس اضافی دریافت می‌کنی