همکاری فروشگاه اینترنتی شهر کودک و الوپیک

خرید کنید

اعتبار دائمی

345

شرایط استفاده از رویداد :

  • یک خبر خوب برای کاربران فروشگاه اینترنتی شهر کودک که جزو باشگاه مشتریان الوپیک هستند.
  • اعضای باشگاه مشتریان الوپیک می‌توانند با خرج امتیازات خود کدهای تخفیف شهر کودک را دریافت و در خریدهای اینترنتی خود از آن استفاده کنند.