به مناسبت فروش مزایده‌ای لندیکا 200 هزار تومن جایزه بگیر

خرید کنید

اعتبار دائمی

143

شرایط استفاده از رویداد :

  • تو مزایده شرکت کن
  • برنده مزایده شو
  • ۲۰ درصد مبلغ رو تا سقف ۲۰۰ هزار تومن جایزه بگیر