گیفت لند لندیکا

خرید کنید

اعتبار دائمی

121

شرایط استفاده از رویداد :

  • برای امتیاز گرفتن تو گیفت لند کافیه تو سایت ثبت نام کنید و از یکی از راههای زیر امتیاز جمع کنید
  • ثبت نظر
  • گردونه شانس
  • خرید از لندیکا
  • هر وقت خواستید میتونید این امتیاز ها رو تبدیل به هدیه کنید