صندوقچه سکه ماهی دریا

خرید کنید

اعتبار دائمی

580

شرایط استفاده از رویداد :

  • برای بهره مندی از صندوقچه سکه ها باید در سایت ثبت نام کنید تا صندوقچه برای شما ایجاد شود.
  • به ازای هر 1000 تومان خرید شما یک سکه دریافت می کنید.
  • شما می توانید سکه های ماهی را در خرید های بعدی خود خرج کنید.
  • برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام روی دکمه "مشاهده رویداد" کلیک نمایید.