مسابقه بزرگ بازی تاج و تخت

خرید کنید

پایان اعتبار

201

شرایط استفاده از رویداد :

  • نفر اول ۵۰۰ هزار تومان وجه نقد
  • نفر دوم ۴۰۰ هزار تومان وجه نقد
  • نفر سوم ۳۰۰ هزار تومان وجه نقد
  • نفر چهارم تا ششم هر یک ۲۰۰ هزار تومان اعتبار خرید از مالتینا
  • یک کد تخفیف ۵۰ هزار تومانی خرید از مالتینا به تمام شرکت کنندگان در پایان آزمون
  • برای شرکت در مسابقه روی دکمه "مشاهده رویداد" کلیک نمایید.