جشنواره یلدایی چرم مشهد تا 50 درصد تخفیف

خرید کنید

پایان اعتبار

131

شرایط استفاده از پیشنهاد تخفیف :

  • 20% تخفیف بر روی خرید یک محصول
  • در صورت خرید 2 محصول، کالای گرانتر با 20% تخفیف و کالای دوم با 30% تخفیف محاسبه می گردد
  • در صورت خرید 3 محصول، کالای گرانتر با 20% و کالای دوم با 30% و کالای سوم با 40%تخفیف محاسبه می گردد
  • در صورت خرید 4 محصول، کالای گرانتر با 20% و کالای دوم با 30% و کالای سوم با 40% و کالای چهارم با 50% تخفیف محاسبه می گردد