۱GB اینترنت رایگان، هدیه همراه اول به مناسبت روز ارتباطات

خرید کنید

پایان اعتبار

176

شرایط استفاده از رویداد :

  • برای دریافت هدیه کد دستوری #۹۸* را شماره گیری کنید.
  • مدت اعتبار اینترنت هدیه تا 31 اردیبهشت 98