سیم کارت اعتباری رایگان در طرح عید تا عید همراه اول

خرید کنید

پایان اعتبار

242

شرایط استفاده از رویداد :

  • به مناسبت اعیاد سعید قربان و غدیر، تمامی مشترکین همراه اول می توانند یک عدد سیم کارت اعتباری رایگان دریافت کنند.
  • با همراه داشتن کارت ملی و مراجعه به هر یک از دفاتر یا فروشگاه های همراه اول می توانید سیم کارت اعتباری رایگان خود را دریافت و فعال کنید.