جشنواره «اردیبهشت‌گان» مدیسه تا ۵۰% تخفیف

خرید کنید

پایان اعتبار

94

شرایط استفاده از پیشنهاد تخفیف :

  • تخفیف لباس مردانه، زنانه و بچه گانه تا ۵۰ درصد تخفیف به همراه کد تخفیف 3۰ درصدی در جشنواره «اردیبهشت‌گان»
  • هر 2 روز یک کد تخفیف و علاوه بر کد تخفیف، کالاها هم هر 2 روز تغییر خواهند کرد.