حراج ۴۸ ساعته آخر هفته های مدیسه

خرید کنید

اعتبار دائمی

204

شرایط استفاده از پیشنهاد تخفیف :

  • حراج ۴۸ ساعته با بیش از ۵۰۰ کالا با قیمت های تکرارنشدنی
  • ارسال رایگان سفارش‌های بیشتر از ⁣۵۰ هزار تومان
  • مهلت استفاده از حراج، 5 شنبه و جمعه های هر هفته