آفر تایم مدیسه

خرید کنید

پایان اعتبار

77

شرایط استفاده از رویداد :

  • شروع آفر از چهارشنبه 20 آذر 97 ساعت ۱۱
  • هر روز یک کالا را با تخفیفی بی‌نظیر بخرید
  • ⁣اطلاع رسانی در صفحه ⁣اینستاگرام مدیسه انجام خواهد شد
  • شروع آفر از چهارشنبه 20 آذر 97 ساعت ۱۱
  • هر روز یک کالا را با تخفیفی بی‌نظیر بخرید
  • ⁣اطلاع رسانی در صفحه ⁣اینستاگرام مدیسه انجام خواهد شد