خرید کنید، مدیسو هدیه بگیرید

خرید کنید

پایان اعتبار

125

شرایط استفاده از رویداد :

  • با خرید از مدیسه تا آخر اردیبهشت، مدیسو جمع کنید! و ۸ خرداد به ازای هر ۵۰۰ مدیسو یک کارت هدیه ۳۰۰۰۰ تومانی هدیه بگیرید.
  • هر 1000 تومان خرید موفق، یک مدیسو
  • برای مدیسو های مابین 250 تا 500، یک کد تخفیف 40 هزار تومانی