جشنواره "با مدیسه تا مدرسه" با تخفیف های متنوع

خرید کنید

پایان اعتبار

101

شرایط استفاده از پیشنهاد تخفیف :

  • تخفیف 15 درصدی ویژه خرید دانشجویی و دانش آموزی
  • 20 هزار تومان تخفیف ویژه میان وعده ها
  • تخفیف 35 هزار تومانی گجت های الکترونیک
  • تخفیف 15 درصدی ویژه لوازم و التحریر