کد تخفیف 30 هزار تومانی خرید اول رشت

خرید کنید

پایان اعتبار

50

شرایط استفاده از کد تخفیف :

  • 30 هزار تومان تخفیف فروشگاه اینترنتی افق کوروش ویژه خرید از اپلیکیشن
  • قابل استفاده برای خرید اولی ها
  • برای حداقل خرید 100 هزار تومان
  • ویژه شهر رشت