خرید از اُکالا = بلیط نیم بها

خرید کنید

پایان اعتبار

284

شرایط استفاده از رویداد :

  • هریکشنبه با خرید از اکالا، یک کد تخفیف خرید بلیط نیم بهای سینما کوروش دریافت کنید.
  • این کد در روزهای یکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه قابل استفاده است.