کد تخفیف 30% سرویس ضدعفونی استادکار

خرید کنید

پایان اعتبار

135

شرایط استفاده از کد تخفیف :

  • 30 درصد تخفیف تا سقف ۳۰ هزار تومان
  • ویژه سفارش خدمات ضدعفونی شرکت، اداره، مراکز تجاری، منزل، ساختمان و ...
  • ⁦⁩انجام سرویس ضدعفونی با محلول ضدعفونی کننده کاملا ارگانیک آنولیت