یک نظافت رایگان، هدیه تابستونی استادکار

خرید کنید

پایان اعتبار

115

شرایط استفاده از رویداد :

  • با ثبت سفارش سرویس نقاشی ساختمان می‌توانید یک نظافت رایگان از استادکار دریافت کنید.
  • هدیه نظافت رایگان رو به محض اتمام کار نقاشی ساختمان دریافت می‌کنید.
  • سقف هدیه به مبلغ ۱۰۰ هزار تومان است.