کد تخفیف 30 هزار تومانی رزرو اقامتگاه

خرید کنید

پایان اعتبار

172

شرایط استفاده از کد تخفیف :

  • 30 هزار تومان تخفیف برای رزرو اقامتگاه های پاک اتاقک
  • قابل استفاده برای 4 رزرو
  • حداکثر تخفیف در هر رزرو 30 هزار تومان می باشد.
  • اقامتگاه پاک یعنی اقامتگاه هایی که تمامی شرایطی که اتاقک برای حفظ سلامت میهمانان تعیین کرده را انجام داده است.