طرح تخفیفی نظافت راه پله، پارکینگ و مشاعات

خرید کنید

پایان اعتبار

72

شرایط استفاده از رویداد :

  • با ثبت هر ۱۰ درخواست خدمات نظافت راه پله، پارکینگ و مشاعات، یک سرویس خدمات نظافتی ۴ ساعته رایگان دریافت نمایید.