بسته ترافیک پیشگامان

خرید کنید

پایان اعتبار

219

شرایط استفاده از رویداد :

  • خرید بسته ۶۰ گیگابایتی با پرداخت ۸۰ هزار تومان به جای 120 هزار تومان
  • جهت خرید و فعال سازی بسته ترافیک پیشگامان روی دکمه "مشاهده رویداد" کلیک کنید.