کد تخفیف 15% ثبت و تمدید سرویس میزبانی وب

خرید کنید

پایان اعتبار

182

شرایط استفاده از کد تخفیف :

  • تخفیف 15 درصدی ثبت و تمدید سرویس میزبانی وب به مناسبت اعیاد قربان و غدیر
  • کد تخفیف حتماً باید در مراحل سفارش وارد شود و در صورت عدم ورود و تکمیل سفارش تخفیف قابل اعمال نخواهد بود.
  • در هر سفارش فقط از یک کد تخفیف می توانید استفاده کنید.