قرعه کشی تخفیفا برپا فروشگاه رفاه، هرشب ۳۰۰ میلیون تومان

خرید کنید

پایان اعتبار

121

شرایط استفاده از رویداد :

  • هر ۳۰۰ هزار تومان ۱ امتیاز
  • یکشنبه، سه‌شنبه و پنجشنبه از شبکه دوم سیما ساعت ۲۰ قبل از خبر ۲۰:۳۰
  • برای هر عضو خانواده ۵۰ میلیون تومان جایزه
  • تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان