کمپین "جمعه های رایتلی"

خرید کنید

اعتبار دائمی

409

شرایط استفاده از رویداد :

  • رایتلی‌ها، جمعه‌ آخر هر ماه از رایتل هدیه بگیرید.
  • در آخرین جمعه هر ماه، یک بسته اینترنت تا 30 گیگابایت یا یک بسته مکالمه جذاب هدیه بگیرید.
  • این هدایا به صورت تصادفی اختصاص داده می‌شود و مهلت استفاده از تمامی بسته‌ها 24 ساعت است.
  • فعالسازی در روز جمعه با شماره گیری #20* یا از طریق اپلیکیشن رایتل من