۱ گیگابایت اینترنت رایگان عیدی رایتل

خرید کنید

پایان اعتبار

11

شرایط استفاده از پیشنهاد تخفیف :

  • ۱ گیگابایت اینترنت رایگان ۱ روزه با شماره‌گیری #225* یا مراجعه به رایتل‌من