تا 25% تخفیف سرویس دوستان و خانواده رایتل

خرید کنید

اعتبار دائمی

306

شرایط استفاده از پیشنهاد تخفیف :

  • سرویس (دوستان و خانواده) این امکان را برای شما فراهم می‌آورد تا با وارد کردن 5 شماره درون شبکه و 2 شماره برون شبکه که بیشترین تماس تلفنی را با آن‌ها دارید، از تخفیف ویژه در تماس‌های صوتی خود بهره‌مند شوید.
  • پس از فعال‌سازی این سرویس، برقراری تماس‌های صوتی شما با شماره‌های درون شبکه مشترکین دایمی شامل 25% و مشترکین اعتباری 20% تخفیف می‌شود.
  • همچنین شماره‌های برون شبکه مشترکین دایمی از 10% و مشترکین اعتباری 5% تخفیف بهره‌مند می‌شوید.
  • همچنین با پرداخت 5 هزار ریال، یک شماره رایتلی را به‌صورت دایم و یک شماره غیر رایتلی را به مدت یک ماه به فهرست دوستان خود اضافه کنید.
  • فعالسازی با شماره‌گیری کد دستوری #1*130*
  • برای اطلاعات بیشتر روی دکمه "خرید کنید" کلیک نمایید.