اینترنت هدیه رایتل به مناسبت اتصال اینترنت

خرید کنید

پایان اعتبار

102

شرایط استفاده از پیشنهاد تخفیف :

  • 1 گیگابایت اینترنت رایگان، هدیه اپراتور رایتل به مناسبت اتصال اینترنت
  • برای استفاده از این هدیه سر شماره #98* را شماره گیری نمایید.
  • مدت اعتبار اینترنت هدیه از زمان فعالسازی 2 روز می باشد.