با انتخاب هر ۳ محصول از برندهای منتخب در روژا ارزان‌ترین محصول رایگان خواهد بود

خرید کنید

پایان اعتبار

172

شرایط استفاده از رویداد :

  • انتخاب محصول از ۲۰ برند منتخب
  • اضافه کردن حداقل ۳ محصول به سبد خرید
  • با خرید ۳ محصول، ارزان‌ترین محصول رایگان می‌باشد
  • حق انتخاب از برندهای مختلف، ۳ محصول از یک برند یا از یک محصول ۳ عدد را دارید