محصولی که دوسش داری، به بقیه معرفی کن و جایزه بگیر!

خرید کنید

پایان اعتبار

98

شرایط استفاده از رویداد :

  • هر نظر + عکس = ۳ شانس قرعه کشی
  • هر نظر = یک شانس قرعه کشی
  • ۱۰ برنده، ۱۰ پک هدیه
  • هر پک هدیه به ارزش ۷۰۰ هزار تومان
  • زمان قرعه کشی ۱۰ خرداد ماه در اینستاگرام روژا