جشنواره پسا یلدا سبکتو، ۲ برابر شارژ شو

خرید کنید

پایان اعتبار

123

شرایط استفاده از پیشنهاد تخفیف :

  • تو جشنواره پسا یلدا سبکتو، اشتراک بخرید و ۲ برابر زمان اشتراک هدیه دریافت کنید.
  • همه پلن های اشتراک سبکتو، ۲ برابر مدت زمانی که دارند، به صورت کد اشتراک هدیه شارژ دریافت خواهند کرد.
  • پلن یکساله با توجه به تخفیفی که از اول داشته به مدت ۶ ماه هدیه دریافت می‌کند.
  • قابل استفاده برای همه کاربران جدید و قدیم
  • کدهای اشتراک به همراه هدیه حداکثر طی ۲۴ ساعت آتی به ایمیل شما ارسال خواهند شد.
  • هر کاربر یکبار از تخفیف این جشنوار می‌تواند استفاده کند، پس حتما در انتخاب پلن خودتون دقت کنید.