جشنواره بزرگ سفیر

خرید کنید

پایان اعتبار

277

شرایط استفاده از رویداد :

  • ٥ دستگاه خودرو پژو ٢٠٧ براى پنج برنده خوش شانس
  • به ازاى هر ٣٠٠ هزار تومان خرید از وبسایت و یا فروشگاه هاى سفیر یک امتیاز و کارت قرعه کشى حاوى کد ١٢ رقمى دریافت مى نمایید.
  • پس از دریافت کارت قرعه کشى وارد وبسایت سفیر به آدرس www.safirstores.com شوید و در قسمت ثبت نام قرعه کشى، مشخصات صحیح خریدار و کد ١٢ رقمى قرعه کشى را ثبت نمایید.
  • بعد از ثبت اطلاعات و کد 12 رقمی منتظر پیام تایید وبسایت بمانید، بعد از مشاهده پیام شما هم به لیست قرعه کشى اضافه خواهید شد.
  • تا روز قرعه کشى کارت ها را نزد خود نگه دارید.