خرید اقساطی کالا با ضامن در شانی کالا

خرید کنید

اعتبار دائمی

96

شرایط استفاده از رویداد :

  • خرید اقساطی کالا با استفاده از کارت های اعتباری بانکی (شاپ کارت،بهین کارت،کارت زندگی،آسان خرید،تالی و...)
  • 36 ماه نرخ سود 15 درصد
  • 24 ماه نرخ سود 14 درصد
  • 12 ماه نرخ سود 10 درصد
  • دو نفر ضامن رسمی
  • گواهی اشتغال به کار
  • حداکثر مبلغ تسهیلات پانصد میلیون ریال