تخفیف های ویژه بسته های ترافیک یکساله

خرید کنید

پایان اعتبار

87

شرایط استفاده از پیشنهاد تخفیف :

  • فروش بسته‌های­‌ ترافیک ۲۰ و ۱۰۰ گیگابایتی اینترنت ثابت یکساله شاتل با تخفیف‌ ویژه