پیشنهاد استثنایی بسته‌های ۲۰۰ و ۵۰۰ گیگابایتی

خرید کنید

پایان اعتبار

117

شرایط استفاده از پیشنهاد تخفیف :

  • پیشنهاد استثنایی شاتل برای خرید بسته‌های ترافیک اینترنت ثابت ۲۰۰ و ۵۰۰ گیگابایتی
  • ویژه مشترکین فعلی