تخفیف‌های پاییزی شاتل ویژه اینترنت ثابت

خرید کنید

پایان اعتبار

126

شرایط استفاده از پیشنهاد تخفیف :

  • بسته‌های ۲۰ و ۵۰ گیگابایتی ترافیک اینترنت ثابت با تخفیف‌های پاییزی شاتل
  • این بسته‌ها در صورت تمدید سرویس تا یک سال اعتبار خواهند داشت.
  • ویژه مشترکین فعلی