تخفیف 20% سرویس وانت‌بار اسنپ

خرید کنید

پایان اعتبار

93

شرایط استفاده از پیشنهاد تخفیف :

  • شهروندان شهرهای اصفهان، مشهد، شیراز، کرج و قم می‌توانند با ۲۰ درصد تخفیف از سرویس وانت‌بار اسنپ استفاده کنند.