کد تا 50% تخفیف خرید طرح‌های ترجمیار

خرید کنید

پایان اعتبار

35

شرایط استفاده از کد تخفیف :

  • تا 50 درصد تخفیف روی همه طرح‌های ترجمیار با استفاده از این کدتخفیف
  • میزان تخفیف در هر طرح متفاوت است.
  • هرچی طرح طولانی‌تر، تخفیفش بیشتر.