10 گیگا بایت اینترنت رایگان بین الملل

خرید کنید

پایان اعتبار

264

شرایط استفاده از رویداد :

  • یک بسته ترافیک زمان دار به میزان 10 گیگا بایت اینترنت رایگان بین الملل هدیه شرکت مخابرات ایران
  • از اول تا پانزده فروردین 98