امسال تخفیفش رو بگیر، سال بعد 25% حق بیمه تو پس بگیر

خرید کنید

پایان اعتبار

53

شرایط استفاده از پیشنهاد تخفیف :

  • تخفیف ویژه پایان سال ۲۵ هزار تومان تخفیف نقدی خرید بیمه ماشین از تیم‌شیم بعلاوه تا 25 درصد پول‌پس